THẺ "Cơ sở dữ liệu"

Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 4: Những ưu điểm trong hướng tiếp cận bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 4: Những ưu điểm trong hướng tiếp cận bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Trong phần này, chúng ta thảo luận về một số lợi thế bổ sung của việc sử dụng DBMS và các khả năng mà một DBMS tốt cần có. Những khả năng này bổ sung cho bốn đặc điểm chính được thảo luận trong bài trước. DBA phải sử dụng các khả năng này để hoàn thành nhiều mục tiêu khác nhau liên quan đến thiết kế, quản trị và sử dụng cơ sở dữ liệu đa người dùng lớn


Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 3: Nhóm người dùng

Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 3: Nhóm người dùng

Đối với cơ sở dữ liệu cá nhân nhỏ, chẳng hạn như danh sách địa chỉ thông thường chỉ một người dùng xác định, xây dựng và thao tác cơ sở dữ liệu và không có chia sẻ. Tuy nhiên, trong các tổ chức lớn, nhiều người tham gia vào việc thiết kế, sử dụng và duy trì một cơ sở dữ liệu lớn với hàng trăm hoặc hàng nghìn người dùng. Trong phần này, chúng ta xác định những người có công việc liên quan đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu lớn hàng ngày; chúng ta gọi họ là những nhóm người dùng.


Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 2: Đặc điểm cách tiếp cận

Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 2: Đặc điểm cách tiếp cận

Trong cách tiếp cận cơ sở dữ liệu, một kho lưu trữ duy nhất dữ liệu được xác định một lần và sau đó được nhiều người dùng khác nhau truy cập lặp đi lặp lại thông qua các truy vấn, giao dịch và chương trình ứng dụng. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các đặc điểm chính của cách tiếp cận cơ sở dữ liệu so với tệp truyền thống nhé


Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 1: Khái niệm về database

Nhập môn cơ sở dữ liệu - Phần 1: Khái niệm về database

Cơ sở dữ liệu và hệ thống cơ sở dữ liệu là một thành phần thiết yếu của cuộc sống trong xã hội hiện đại: hầu hết chúng ta gặp một số hoạt động mỗi ngày liên quan đến một số tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong loạt bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm về database nhé