THẺ "Bài học về đầu tư"

Bốn phẩm chất làm nên Tư Mã Ý uy chấn thiên hạ

Bốn phẩm chất làm nên Tư Mã Ý uy chấn thiên hạ

Khi nhắc đến Tư Mã Ý chúng ta thường nghĩ ngay đến 1 thời chiến loạn lạc và đẫm máu bậc nhất Trung Hoa đó là thời Tam Quốc, cái thời mà anh hùng kẻ sĩ mọc lên như nấm sau mưa. Cùng với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý là nhân vật nổi tiếng đa mưu túc trí trong thời Tam Quốc. Mặc dù được đánh giá là thua xa tài năng của Khổng Minh nhưng vì sao Tư Mã Ý có thể đẩy lùi 6 lần Bắc phạt của quân Thục


Tào Tháo luận thất bại và bài học trong kinh doanh đầu tư

Tào Tháo luận thất bại và bài học trong kinh doanh đầu tư

Trong những ngày đầu năm với việc sôi động từ các thị trường đầu tư tiền ảo cho đến việc ngày khai trương đầu tiên của thị trường chứng khoán VIệt Nam với sắc xanh bao phủ mình lại nhớ đến những thất bại của mình trong năm rồi và động lực lớn nhất để mình vượt qua là đoạn nói chuyện của Tào Tháo về thất bại trận Xích Bích