THẺ "Ubuntu"


Cài đặt VMWare và hệ điều hành Ubuntu cho việc dọc phá

Cài đặt VMWare và hệ điều hành Ubuntu cho việc dọc phá

Ubuntu là hệ điều được ưa chuộng cho việc phát triển các ứng công nghệ cao hiện nay gồm có robot AI, IOT và các lĩnh vực liên quan khác, để bắt đầu hành trình tìm hiểu về ubuntu cho phát triển ứng dụng như trên thì chúng tìm hiểu việc cài máy ảo VMWare để chạy Ubuntu nhé