THẺ "Thực hành IOT"

Thực hành Contiki OS - Communication

Thực hành Contiki OS - Communication

Khả năng giao tiếp data có sẵn trên các mote WSN cho phép trao đổi dữ liệu giữa các mote WSN. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Contiki-NG hỗ trợ giao tiếp giữa các mote WSN và từ một mote WSN đến một máy tính. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách xây dựng middleware cho phép các mote WSN giao tiếp với các hệ thống khác.


Thực hành Contiki OS - Concurrency

Thực hành Contiki OS - Concurrency

Đa tác vụ có thể tăng khả năng mở rộng của các ứng dụng Contiki-NG của bạn. Bài này chúng ta sẽ khám phá cách làm việc với concurrency (đồng thời) trong các ứng dụng Contiki-NG. Nội dung chính bài viết này gồm tìm hiểu về concurrency, threading và task scheduling


Thực hành Contiki OS - Lập trình Contiki NG cơ bản (tiếp theo)

Thực hành Contiki OS - Lập trình Contiki NG cơ bản (tiếp theo)

Contiki-NG sử dụng ngôn ngữ lập trình C để phát triển các ứng dụng cho các motes WSN. Trong loạt bài này, bạn sẽ học ngôn ngữ cơ bản này để tạo các chương trình Contiki-NG. Các đoạn code mẫu sẽ được cung cấp để tăng tốc độ học tập của bạn. Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, bài này chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại


Thực hành Contiki OS - Lập trình Contiki NG cơ bản

Thực hành Contiki OS - Lập trình Contiki NG cơ bản

Contiki-NG sử dụng ngôn ngữ lập trình C để phát triển các ứng dụng cho các motes WSN. Trong loạt bài này, bạn sẽ học ngôn ngữ cơ bản này để tạo các chương trình Contiki-NG. Các đoạn code mẫu sẽ được cung cấp để tăng tốc độ học tập của bạnThực hành Contiki OS - Giới thiệu về Contiki OS

Thực hành Contiki OS - Giới thiệu về Contiki OS

Contiki-NG là một hệ điều hành dành cho các thiết bị hạn chế tài nguyên trong lĩnh vực Internet of Things. Contiki-NG chứa ngăn xếp giao tiếp IPv6 năng lượng thấp, tuân thủ RFC, cho phép kết nối Internet. Hệ thống chạy trên nhiều nền tảng khác nhau dựa trên các kiến trúc tiết kiệm năng lượng như ARM Cortex-M3 / M4 và Texas Instruments MSP430. Code footprint 100 kB và việc sử dụng bộ nhớ có thể được định cấu hình ở mức thấp nhất là 10 kB


Thực hành contiki OS - Tổng quan Wireless Sensor Networks

Thực hành contiki OS - Tổng quan Wireless Sensor Networks

Mạng cảm biến không dây (WSN) là một trong những chủ về công nghệ được các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và nhà sản xuất sử dụng để phát triển các ứng dụng với các mục đích cụ thể. Contiki-NG là một trong những nền tảng WSN được sử dụng để xây dựng các chương trình WSN được hỗ trợ bởi các nền tảng phần cứng khác nhau.