THẺ "ROS"

Lập trình robot với ROS - Phần 4: Các khái niệm (tiếp theo)

Lập trình robot với ROS - Phần 4: Các khái niệm (tiếp theo)

Thời gian qua có một vài bạn quan tâm đến series này đã nhắn tin với mình qua fanpage nên mình quyết định sẽ thực hiện series này nhiều hơn. Trong bài trước mình đã tìm hiểu về ROS Graph và roscore. Tiếp theo trong loạt bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về catkin, Workspaces, và ROS Packages

Lập trình robot với ROS - Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Lập trình robot với ROS - Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bạn muốn phát triển các ứng dụng robot mới, nhưng không biết cách viết hệ thống ánh xạ hoặc nhận dạng đối tượng? Bạn không đơn độc, nhưng bạn chắc chắn không phải là không có sự giúp đỡ. Bằng cách kết hợp các ví dụ thực tế với kiến thức quý giá từ cộng đồng Hệ điều hành Robot (ROS), bài viết thực tế này cung cấp một bộ công thức thúc đẩy để giải quyết các trường hợp phát triển robot cụ thể.